Fotogrammetrie interiéru státního zámku v Uherčicích

(fotogrammetrie, 3D model, vizualizace)

Fotogrammetrie sloužila jako podklad pro restaurátory dokumentující stávající stav. 

Vizualizace keramických kamen

(fotogrammetrie, 3D model, UV textury, vizualizace)

Model kamen vznikl za účelem doplnění dobového vybavení interiéru do vizualizace Banketního sálu zámku v Uherčicích.

Návrh rodinného domu a dětské ambulance

(návrh, 3D model, vizualizace)

Návrh rekonstrukce velkého domu v Kroměříži. Objekt byl rozdělen na více bytových jednotek a nově zde vznikla dětská ambulance.

Úpravy exteriéru rodinného domu v Chropyni

(návrh, 3D model, vizualizace)

Cílem studie bylo navrhnout úpravy exteriéru stávajícího domku a doplnit o přístřešky pro parkování a pro posezení na zahradě.

Studie proveditelnosti Sportovní haly v Kroměříži

(návrh, 3D model, vizualizace)

Tato studie měla prokázat, zda je na poměrně limitujícím území možně vybudovat plnohodnotnou sportovní halu.

Maxův dvůr - prověřovací studie zástavby

(návrh, 3D model, vizualizace)

Návrh na obnovu rekreační plochy areálu Maxův dvůr (Pionýrská louka) v Kroměříži, který je součástí Podzámecké zahrady zařazené na seznamu UNESCO.

Historická klika

(3D model, vizualizace)

3D model historické dveří kliky vznikl jako dílčí model pro vizualizaci zámeckého interiéru.

Fyzický model územní studie

(studie, 3D model, vizualizace, fyzický model)

Tento model byl součástí mé diplomové práce zabývající se územní studií rozvojového území města Kroměříže. 

Model je tvořený z kartonových vrstevnic vypálených na laserovém plotteru a plastových budov vytištěných na 3D tiskárně.