Jmenuji se Jakub Sysel, zabývám se tvorbou 3D grafiky a výrobou vlastních designových produktů
 
Po absolvování studia architektury a pár let praxe v tomto oboru mě digitální 3D prostor naprosto nadchl a nasměroval moje budoucí kroky.

Co Vám mohu nabídnout:

Vizualizace

  • architektura
  • průmyslový design
  • rozšířená realita
  • 360° pohledy
  • fotomontáže

Tvorba 3D modelů

  • vytvoření 3D modelu podle zadání
  • export do různých formátů
  • vytvoření 2D/3D podkladů pro 3D tisk, laser, CNC, řezací plotry atd.
  • tvorba hight/low poly modelů

Fotogrammetrie

  • nasnímání objektů pomocí fotoaparátu
  • úprava nasnímaného modelu, postprodukce
  • vytvoření hight/low poly modelu
  • tvorba vyrenderovaných pohledů (pro různé odborné dokumentace)

Design

  • návrhy průmyslového designu
  • návrh a realizace designových doplňků
  • tvorba publikací a příprava pro tisk
  • tvorba loga, plakátů a jiné grafiky
  • architektonické návrhy

Moje zkušenosti:

  • všechny fáze projektů (od myšlenky k realizaci)
  • tvorba studií – interiér, exteriér, urbanismus, studie proveditelnosti atd.
  •  tvorba technických dokumentací – stavební a výrobní dokumentace 
  • spolupráce s památkáři a restaurátory a dalšími odbornými profesemi
  • fotogrammetrie historických objektů
  • od r. 2019 jsem členem komise města Kroměříže pro obnovu památek
 1.  

Nejzajímavější projekty:

  • Studie proveditelnosti Sportovní haly v Kroměříži
  • Restaurátorský průzkum fasády budovy NK Klementina v Praze (spolupráce s restaurátory)
  • Restaurátorský průzkum Krannerovy kašny v Praze (spolupráce s restaurátory) 
  • Prověřovací studie zástavby – Maxův dvůr v Kroměříži
  • Návrh předprostoru Knihovny Kroměřížska
  • Návrh hřiště Braunerova v Kroměříži
  • Virtualizace Banketního sálu Státního Zámku v Uherčicích
  • Vytvoření manuálu pro značení památkově chráněných objektů v Kroměříži